عنوان: آيا بهشت خاص شيعيان است؟
سوال :

آیا بهشت فقط مخصوص شیعیان است یا اگر یکی از اهل تسنن یا حتی غیر مسلمانان به تعالیم دین یا مذهب خود به درستی عمل نماید هم می تواند وارد بهشت شود؟


پاسخ:

بسمه‌تعالي

جهنم مختص به معاند و لجوج است. و اما غير معاند هر كس باشد جهنم نخواهد رفت و به اندازه‌ي اعمال خوبش پاداش دارد و چنانچه در دنيا خوش بوده است به لذات جسمي از خوردن، پوشاك، مسكن و ازدواج؛ در آخرت خداوند رئوف يك لذت چنين را به او عنايت مي‌كند. اما بهشت موعود كه مقام قرب الهي است مختص به شيعه‌ي صالح و شايسته است «اعدت للمتقين»