عنوان: عذر شرعي در روز سوم اعتکاف
سوال :

اگر زنی روز آخر اعتکاف دچار عذر شرعی شود، آیا اعتکاف در سال بعد بر او واجب است؟


پاسخ:

لازم نيست.