عنوان: مصرف خمس
سوال :

اینجانب مدتی است که در زمینه خمس به خصوص موارد مصرف؛ مجوز هزینه و تکلیف ما در زمان غیبت مشغول تحقیق می باشم و تقاضا دارم به دو سوال ذیل پاسخ فرمائید:

الف)مسلم است که خمس متعلق به امام زمان وقت است (احادیث معتبری در این خصوص وجود دارد). با توجه به اینکه در زمان حاضر به امام زمان دسترسی نداریم خمس را باید به چه کسی پرداخت کنیم؟

ب)در حال حاضر بخش عمده ای از خمس صرف حوزه های علمیه می شود، مجوز این کار از کجاست؟


پاسخ:

خمس و انفال و فی ء مال عنوان حکومت اسلامی است و چون مراجع تقلید این عنوان را دارند، خمس و نظیر آن مربوط به آنها است. و باید با نظر آنها صرف شود و نظر آن ها فعلاً صرف در حوزه ها است. زیرا تقویت اسلام مرهون حوزه های علمیه است. و اگر بیش از این می خواهید به کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی«قدّس سرّه» مراجعه کنید. از اینجانب هم چند جلد کتاب به زبان عربی و فارسی مربوط به «حکومت اسلامی» منتشر شده است، می توانید به آن کتاب ها مراجعه کنید.