عنوان: حکم هيپنوتيزم
سوال :

حكم‌ هيپنوتيزم‌ چيست‌؟ نظر به‌ اينكه‌ رو به‌ رواج‌ است‌ و برخي‌ مجامع‌ خصوصاً در امور پزشكي‌ از آن‌ بهره‌ مي‌برند.


پاسخ:

حرام‌ است‌ مگر ــ(اينكه‌)ــ ضرورتي‌ پيدا شود.