عنوان: باطل کردن جادو
سوال :

احتراماً معروض‌ مي‌دارد زن‌ و شوهري‌ دچار مشكلي‌ شده‌اند كه‌ جز از طريق‌ مقابله‌ بمثل‌ كه‌ نامشروع‌ بنظر مي‌رسد نمي‌توان‌ اين‌ اشكال‌ را برطرف‌ كرد، قدر مسلّم‌ اين‌ است‌ كه‌ از طريق‌ جادو و امثال‌ آن‌ كه‌ به‌ مصداق‌ «يفرّقون‌ به‌ بين‌ المرء و زوجه‌» كاري‌ كرده‌اند كه‌ زندگي‌ زوجين‌ در عين‌ حالي‌ كه‌ به‌ يكديگر علاقه وافري‌ داشتند به‌ سردي‌ گرائيده‌ است‌، مستدعي‌ است‌ بفرمائيد راه‌ حل‌ّ مشكل‌ اينها چيست‌؟ آيا مي‌توان‌ از طريق‌ جادو و امثال‌ آن‌ كاري‌ كرد كه‌ اينها به‌ هم‌ مهربان‌ شده‌ و زندگي‌ را ادامه‌ دهند؟

 


پاسخ:

اولاً آنچه نوشته‌اید معمولاً‌ توهّمی بیش نیست و مشکل آنها ربطی به سحر و جادو ندارد، بلکه با محبّت و مهربانی بین آنها و گذشت و ایثار و فداکاری حل می‌شود.

ثانیاً استفاده از باطل السّحر برای باطل کردن سحر و جادو جایز است، امّا باید مراقب باشند برای این منظور دچار افراد شیّاد و حقّه باز نشوند که مشکلات آنها را مضاعف می‌کند و باطل السّحر را باید از یک شخص متدیّن بگیرند که در زمان حاضر نایاب یا بسیار کمیاب است.

ثالثاً بهترین باطل السّحر، انس با قرآن و خواندن قرآن و انس با دعا و توسّل به اهل‌بیت؟عهم؟ است که البته با اجتناب جدی از گناه نتیجه می دهد.

از خداوند متعال که مؤلف القلوب است می‌خواهم که بین آنها محبّت حکمفرما می‌شود و خودشان هم باید علاوه بر دعا، برای ازدیاد محبت تلاش برای آن زمینه سازی کنند. قرائت سورۀ مبارکۀ جمعه نیز در هر روز برای تألیف قلوب تأثیر به‌سزا دارد.