عنوان: باز شدن بخت دختر
سوال :

اينجانب‌ دختري‌ هستم‌ 25 ساله‌ با تحصيلات‌ ليسانس‌، در خصوص‌ امر ازدواج‌ به‌ مشكلي‌ برخوردم‌ كه‌ با طرح‌ اين‌ مسأله‌ محضر شما خواستم‌ از راه‌ كارهاي‌ فاضلانه حضرت‌ عالي‌ در حل‌ّ مشكلم‌ استفاده‌ كنم‌. چندي‌ پيش‌ يكي‌ از معتمدين‌ بنده‌ با عنوان‌ اين‌ مطلب‌ «بسته‌ شدن‌ بخت‌، و سحر و جادو» در مورد اين‌ حقير صحبت‌ جدّي‌ داشتند. با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ خواستگاران‌ زيادي‌ داشته‌ام‌ و همه‌ به‌ دلايلي‌ در آخرين‌ لحظه‌ از اين‌ امر منصرف‌ شدند و ديگر رجوع‌ نكردند. محبّت‌ كنيد بفرماييد آيا راهي‌ براي‌ بطلان‌ سحر و يا باز شدن‌ بخت‌ وجود دارد يا خير؟ و مرقوم‌ فرماييد بنده‌ چه‌ كارهايي‌ در اين‌ خصوص‌ بايد انجام‌ دهم‌؟


پاسخ:

اگر رابطه شما با خداي‌ متعال‌ محكم‌ شود يقين‌ داشته‌ باشيد همه كارها اصلاح‌ مي‌شود  «وَ مَن‌ْ يَتِّق‌ اللهَ يَجْعَل‌ْ لَه‌ُ مَخْرَجاً»( طلاق/‌2) از نماز اوّل‌ وقت‌ و از خواندن‌ قرآن‌ استفاده‌ كنيد.