عنوان: طلاهايي که مرد براي زن خريده است جزو اموال شخصي زن محسوب نمي شود
سوال :

برادري‌ داشتم‌ 32 ساله‌، داراي‌ همسر و يك‌ فرزند دختر سه‌ ساله‌، كه‌ بر اثر بيماري‌ صعب‌ العلاج‌ سرطان‌ دار فاني‌ را در تاريخ‌ 78/9/12 وداع‌ گفت‌، پس‌ از صورت‌ برداري‌ از اموال‌ و دارايي‌ او، همسرش‌ اعلام‌ مي‌دارد شوهرم‌ در زمان‌ حياتش‌ مقداري‌ طلا به‌ مناسبت‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ عقد، تولّد، سال‌ گرد ازدواج‌ گرفته‌ بود كه‌ بر حسب‌ نياز زندگي‌ و خريد موتور سيكلت‌، طلاهايم‌ را فروختم‌ و در اختيار شوهرم‌ گذاشتم‌، او هم‌ پس‌ از فروش‌ موتور شفاهاً در روي‌ تخت‌ بيمارستان‌ بدون‌ شاهد اعلام‌ داشته‌ مبلغ‌ پانصد هزار تومان‌ آن‌ متعلّق‌ به‌ وي‌ است‌، حال‌ سؤال‌ اين‌ است‌ با توجّه‌ به‌ اينكه‌ طلاها كلاًّ از پول‌ و درآمد شخصي‌ متوفّي‌ بوده‌ كه‌ تهيه‌ شده‌ و مبلغ‌ مذكور را في‌ الحال‌ همسرش‌ مدّعي‌ است‌ كه‌ متعلّق‌ به‌ من‌ است‌، با عنايت‌ به‌ داشتن‌ طفل‌ صغير سه‌ ساله‌ و عدم‌ وصيّت‌ نامه كتبي‌ متوفّي‌، نظر خويش‌ را راجع‌ به‌ مبلغ‌ مذكور از نظر شرعي‌ ذيلاً مرقوم‌ فرماييد.

 


پاسخ:

مهريه خانم‌ را بايد از اصل‌ ماترك‌ ردّ نمود و آنچه‌ باقي‌ مي‌ماند، یک هشتم آن‌ را ـ غير از زمين‌ ـ آن‌ خانم‌ به‌ عنوان‌ ارث‌ مي‌برد چنانچه‌ جهيزيه خانم‌ مربوط‌ به‌ خانم‌ است‌، و امّا طلا و زيور كه‌ شوهر براي‌ او گرفته‌ است‌ مال‌ خانم‌ نيست‌ و وصيّت‌ او چون‌ شاهد ندارد پذيرفته‌ نيست‌ مگر اينكه‌ يقين‌ باشد كه‌ خانم‌ دروغ‌ نمي‌گويد.