عنوان: تعداد روزهاي اعتکاف
سوال :

کسي که مي‌خواهد سه روز اعتکاف کند، آيا مي‌تواند مثلاً از ساعت 7 صبح پس از طلوع خورشيد شروع کند و تا 7 صبح سه روز بعد معتکف باشد؟


پاسخ:

بايد قبل اذان صبح روز اول تا مغرب بعد از روز سوم در مسجد باشد.