عنوان: روزه اعتکاف
سوال :

آيا در روزه‌هاي اعتکاف حتماً لازم است هر روز نيت روزه آن روز را بکند يا همين که براي اعتکاف آمده و هر روز را روزه مي‌گيرد، کافي است؟


پاسخ:

کافي است.