عنوان: علاج وسواس
سوال :

همسرم دچار وسواس شده و هرچه به او تذکر می‌دهم می‌گويد نمی‌توانم مانند بقيه عمل کنم، راه علاجش چيست؟


پاسخ:

بايد بگويد مي‌توانم و راه فقط بي‌اعتنائي و مثل ديگران بودن است و الّا بدبختي دنيا و آخرت دارد.