عنوان: رابطه مشروع دختر و پسر
سوال :

  آیا هیچ راه شرعی و قانونی – به جز ازدواج- وجود دارد که دو جوان روابط مشروع با هم داشته باشند؟ آیا در اسلام چیزی به نام صیغه خواهر و برادری وجود دارد؟


پاسخ:

راهی نیست و صیغه خواهر و برادری در اسلام نیست.