عنوان: باطل کردن سحر
سوال :

دختری تحصیل کرده هستم و در چند سال پیش زمانی که یکی از اقوام مهمان ما بودند من و پدر ومادرم در خواب دیدیم که... و در دو سه نوبت دیگر افراد متعددی که خبر از جزئیات زندگی ما نداشتند ، همان خواب را برای من دیده بودند. و بالاخره طبق شواهد ومدارک زیادی به این نتیجه رسیده ام که توسط آن خانم سحر شده ام والان چندین سال است که خواستگار جدی ندارم. و از آنجائی که کسی را برای باطل کردن سحر سراغ ندارم، از شما تقاضا دارم من را راهنمائی کنید تا زودتر ازاین گرفتاری نجات یابم چون تحت فشارم و از تزلزل ایمانم ولغزش در اعتماد کامل به خدا می ترسم.


پاسخ:

اگر راستی متقی شوید وراستی امید به خدا داشته باشید وغافل از همه چیزها جز خدا شوید، وعده خداست از راه بی گمان گره شما را باز کند.

«ومن بتق الله یجعل لکم مخرجاویرزقه من حیث لایحتسب ومن یتوکل علی الله فهوحسبه»(2و3 طلاق )

ولی اگر آن تقوی وآن توکل را نداشته باشید باید از کسی که متخصّص ومتدیّن باشد، باطل السّحر بگیرید تاسحری که شده اید بازکند و من کسی را سراغ ندارم. ازدیگران بپرسید ان شاءالله پیدا می کنید.