عنوان: احکام نماز
شرح:

احکام نماز 

 

مسأله: نماز بالاترينِ عبادات است و ترک آن، حتّي بي اعتنايي به آن، گناه بسيار بزرگي است. قرآن کريم مي‌فرمايد:

«فويلٌ للمصلّين الذين هم عن صلوتهم ساهون» واي به کسي که در وقت نماز عافل از نماز است

 

نماز هاي واجب

مسأله: خواندن نمازهاي يوميّه، نماز آيات، نماز ميّت، نماز طواف واجب کعبه و نماز قضاي پدر و مادر(بر پسر بزرگتر)، واجب است.

 

نمازهاي واجب يوميّه

مسأله: عمده‌ترينِ نماز‌هاي واجب، نماز هاي يوميّه است که عبارتند از: نماز صبح دو رکعت، ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت و عشاء چهار رکعت.

مسأله: وقت خواندن نماز صبح بين الطّلوعين است، نماز ظهر و عصر را از ظهر تا مغرب مي‌شود خواند و وقت خواندن نماز مغرب و عشاء، از مغرب تا اذان صبح است.

مسأله: نمازهاي واجب بايد رو به قبله خوانده شود و کمي منحرف شدن از قبله ؛ ولو عمداً؛ اشکال ندارد و اگر نمازگزار نتواند  قبله را به دست آورد، در هر جهتي نماز بخواند اشکال ندارد.

 

لباس‌ نمازگزار

مسأله: نمازگزار بايد در نماز پوشش لازم را رعايت کند، هرچند نامحرم او را نبيند. مقدار لازم اين پوشش براي مرد، پوشاندن عورتين و براي زن پوشاندن تمام بدن به جز قرص صورت و دست ها و پاها تا مچ، مي‌باشد.