عنوان: شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
شرح:

مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری صبح امروز، در اولین ساعات أخذ رأی باDSC_0066.jpg شرکت در سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دورۀ انتخابات شوراها، رأی خود را به صندوق سیّار شمارۀ 824 اصفهان انداختند.

ایشان در هنگام رأی گیری، با دعا به درگاه خداوند متعال اظهار امیدواری کردند که انتخابات پربرکتی برای ملّت ایران تحقق پیدا کند.